Konkretne działania?

W Niemczech nie gasną dyskusje nad dalszymi losami prestiżowego Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt. Ukazują się kolejne teksty w prasie. W tej debacie biorą aktywny udział politycy i zwykli obywatele. Jednak potrzebne są konkretne działania, a tych – przynajmniej takie można odnieść wrażenie – brak.

Przypomnę. Kilka dni temu prof. Dieter Bingen, dyrektor Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt przekazał petycję premier landu Nadrenia-Palatynat, gdzie apelował o ponowne rozważenie planowanych cięć budżetowaych w stosunku do jego Instytutu. Land ten – podobnie jak inne niemieckie instytucje – od ponad 30 lat wspierał Instytut znaczącą kwotą (co stanowiło 1/4 budżetu placówki). Do petycji prof. Bingen dołączył ponad 1000 komentarzy, jakie napisano w odpowiedzi na apel darmstadzkiego dyrektora. Wyrażano w nich nie tylko podziw dla osiągnięć instytutu, lecz duże zaniepokojenie jego przyszłością. 


\"\"

Foto i źródło: Barbara Coellen, Kłopoty finansowe ważnej instytucji związanej z Polską w RFN. Petycje i protesty, \”Deutsche Welle\” z 5.10.2013. 


Przed kilkoma tygodniami przesłałem premier landu polski apel w tej sprawie, który podpisali animatorzy relacji polsko-niemieckich, ale także osoby żywo zainteresowane stanem naszych bilateralnych relacji. Odpowiedź na ten apel pośledniej rangi urzędnika mocno rozczarowywała


\"\"

Foto i źródło: Róża Romaniec, Krzyż zasługi dla dyrektora DPI. Na otarcie łez?, \”Deutsche Welle\” z 5.10.2013.


Wczoraj na portalu polskojęzycznego serwisu informacyjnego Deutsche Welle zamieszczono dwa ciekawe artykuły (zob. linki poniżej), które rekapitulują dotychczasowe starania. Pokazują one także, że sprawa finansowania, a tym samym dalszych losów Instytutu jest poważnym problemem, który wymaga znacznej aktywności i zdecydowanych kroków, które nie mogą polegać tylko na domaganiu się cięć i oszczędności, nie zważając na ich skutki.


Zob. 


Barbara Coellen, Kłopoty finansowe ważnej instytucji związanej z Polską w RFN. Petycje i protesty, \”Deutsche Welle\” z 5.10.2013.

Róża Romaniec, Krzyż zasługi dla dyrektora DPI. Na otarcie łez?, \”Deutsche Welle\” z 5.10.2013.Autor: Krzysztof Ruchniewicz

Historia najnowsza, badania i nauczanie, historia w przestrzeni publicznej, blog i ... / Zeithistoriker, Lehre und Forschung, PH, Blog und ...

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.