ProjektODRA. Wykorzystanie nowych mediów

P

Bilateralne projekty edukacyjne polsko-niemieckie nie są w ostatnich dekadach rzadkością. Realizowane są od wielu lat. Zajmują się różną problematyką. Historia jest w nim jednym z wielu podejmowanych tematów. Zważywszy na jej znaczenie w dziejach polsko-niemieckiego sąsiedztwa jest konieczne podejmowanie tzw. tematów trudnych. W dużej części związane są z okresem II wojny światowej i pierwszych lat po jej zakończeniu.

Szkoła a nowe media

Wśród tych działań brakowało jednak wykorzystania nowoczesnych narzędzi do prezentacji tego typu tematyki. Od lat można zauważyć spadek zainteresowania młodzieży historią w obu krajach, tradycyjne formy przekazywania wiedzy w szkołach już nie wystarczają. Pojawiły się nowe, alternatywne źródła.

Coraz częściej to nie szkoła jest źródłem informacji o historii, lecz media, zwłaszcza elektroniczne. Przekazywany w nich obraz jest często bardzo uproszczony, często błędny. Zdarzają się także świadome manipulacje historyczne.

Do sprostania takim wyzwaniom szkoły w obu krajach jeszcze nie są dobrze przygotowane. Brak jest wystarczającej wiedzy fachowej, ale także umiejętności wykorzystania nowych mediów w edukacji. Dopiero od niedawna upowszechniają się podręczniki elektroniczne, podobnie jak inne pomoce dydaktyczne.

Czy historia w szkole musi być nudna?

ProjektODRA. Porządkowanie. Interpretacja. Korekta. Przybliżanie postawił sobie za cel wskazać kilka tematów, które budziły / i nadal budzą dużo kontrowersji w relacjach polsko-niemieckich i przygotować do nich nowoczesną propozycję dydaktyczną.

Opracowano filmy, które udostępniono na kanale YouTube. Poproszono też nauczycieli i uczniów o komentarze. Na stronie projektu umieszczono wybór materiałów źródłowych do poszczególnych tematów.

Pierwsze obserwacje potwierdzają hipotezę, że uczniowie chętnie sięgają po tematy historyczne, interesują się nimi, jeśli forma przekazu jest dla nich atrakcyjna, koresponduje ze światem cyfrowym, w którym są zanurzeni.

Wyzwanie dla zespołu

Realizacja projektu była też okazją do intensywnej dyskusji między członkami zespołu. Opracowanie scenariuszy, dyskusja nad nimi, uzgodnienie zbliżonych wersji wymagało pogłębiania kontaktów.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że praca w zespole przebiegała bardzo harmonijnie. Mimo często prowadzonych bardzo burzliwie dyskusji, osiągano w końcu satysfakcjonujące dla wszystkich porozumienie.

Dużym wyzwaniem dla zespołu było poznanie różnych etapów nagrywania, edycji, aż w końcu udostępnienia materiałów w sieci. Moderowanie dyskusji na kanale YouTube było ważnym uzupełnieniem projektu, jak i dodatkowym doświadczeniem osób go realizujących.

O autorze

Krzysztof Ruchniewicz

professor of modern history, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

Krzysztof Ruchniewicz

professor of modern history, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

Newsletter „blogihistoria”

Zamawiając bezpłatny newsletter, akceptuje Pan/Pani zasady opisane w Polityce prywatności. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.

Najnowsze publikacje

Więcej o mnie

Kontakt

Translate »