Publikacje

Publikacje ukazały się w różnych wydawnictwach w kraju i zagranicą. Podzieliłem je na różne kategorie:

Monografie,
Redakcje,
Edycje źródłowe,
Podręczniki,
Artykuły i
Inne (artykułu popularnonaukowe, wywiady).

Pełny wykaz publikacji zamieszczono na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.