Dydaktyka

D

W czasie dotychczasowej kariery uniwersyteckiej prowadziłem wszystkie typy zajęć przewidziane w ramach studiów w Instytucie Historycznym. Szczególną uwagę poświęcałem zajęciom proseminaryjnym, które umożliwiały mi realizację wspólnie ze studentami niewielkich projektów naukowych: Polacy w Berlinie, Śladami Konrada Adenauera w RFN, I i II wojna światowa w świadomości Polaków, Niemców i Francuzów. Zwieńczeniem zajęć były wspólne wyjazdy studyjne (Niemcy, Francja), czasem niewielka publikacja prac studentów oraz wystawa. Celem zajęć było pokazanie studentom różnych możliwości obcowania z historią i jej badania, także w porównaniu z innymi krajami. Dla mnie było to cenne doświadczenie kierowania pracą studentów, których byłem opiekunem. W drugiej połowie lat 90. XX w. opracowałem cykl zajęć w ramach bloku: “Historia Niemiec”, którego kierownikiem był wtedy prof. W. Wrzesiński.

W 2010 r. z Wydziałem Nauk Społecznych U. Wr. współtworzyłem pierwszy na naszej uczelni makrokierunek „Dyplomacja europejska” (studia 1 stopnia), rok później studia 2 stopnia. Współpraca trwała do 2015 r. Z prof. Martinem Schulze-Wesselem (z LMU München) uruchomiliśmy w 2011 r. pierwsze na UWr. polsko-niemieckie seminarium doktorskie “Polska i Niemcy we współczesnej Europie”.

Jestem promotorem lub współpromotorem rozpraw doktorskich:

 • Renaty Sput (“Oberschlesischer Anzeiger (1802–1944). Zarys monografii”, obrona: 08.12.2010),
 • Łukasza Wolaka (“Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w latach 1951–1990”, obrona: 14.11.2012),
 • Anny Kurpiel (“Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracja, pamięć”, obrona: 13.12.2012),
 • Claudii Schneider (“Übersiedlungen aus der Volksrepublik Polen in die DDR 1964–1987”, współpromotor, 25.04.2013).
 • Sylwestra Zagulskiego („Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań empirycznych w latach 1989 – 2014”, obrona: 12.11.2014),
 • Kathariny Anny Aubele (“Engagement der vertriebenen Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland in kirchlichen Institutionen, Vertriebenenverbänden und Politik”, współpromotor, 22.06.2015).
 • Aleksandra Żerelika (“Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej na początku lat 90. XX wieku”, obrona: 24.06.2015),
 • Annemarie Franke (“Kreisau / Krzyżowa 1989–1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung”, obrona: 20.10.2015).
 • Vasco Kretschmanna (“Stadtgeschichte museal. Breslaus deutsche und polnische Geschichtsausstellungen 1900–2010”, współpromotor, 11.07.2016)
 • Kaia Kranicha (Die “Bollwerk-Ingenieure”. Der Aufstieg der Technikwissenschaft am Beispiel der Technischen Hochschule Breslau und der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau zwischen 1900–1945. Einblicke in die wissenschaftliche Ressourcenkonkurrenz, współpromotor, 3.02.2017)
 • Agnieszki Kłos (“Witalność ‘martwych przestrzeni’ (Auschwitz-Birkenau)”, współpromotor z prof. Ewą Domańską, 17.01.2018).
 • Mateusza Matuszyka (Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945–1959. Wybrane problemy, 31.01.2018).
 • Christiana-Alexandra Wäldnera (Maßnahmenstaatlicher „Ausländereinsatz” und wissenschaftliche Kriegsführung an der Technischen Hochschule Hannover 1941 bis 1945, 27.06.2018).

Troje doktorantów ma otwarte przewody doktorskie w Instytucie Historycznym. Są to:

 • Milena Migut (Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza).
 • Jolanta Ryglewska (Jelenia Góra w perspektywie dwóch narracji. Analiza procesów budowy tożsamości na Dolnym Śląsku w 1945 i 1989 r.).
 • Dominika Uczkiewicz (Problem ścigania i karania nazistowskich zbrodniarzy wojennych w politycznych i prawnych koncepcjach przedstawicieli polskiej emigracji politycznej w latach 1939–1945).

Recenzowałem książkę habilitacyjną i dorobek:

 • dr. Romualda Łuczyńskiego („Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945–1991“, 25.04.2012),
 • dr. Dariusza Wojtaszyna (Kibice w socjaliźmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne, 27.05.2014),
 • dr Małgorzaty Świder („Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980–1989“, 21.04.2016).
 • dr. Pierre-Frederica Webera („Timor Teutonorum. Angst vor Deutschland seit 1945: eine europäische Emotion im Wandel“, 20.02.2017).

Ponadto jestem recenzentem rozpraw doktorskich:

 • Joanny Hammerlińskiej (“‚Od potępienia do pruskiej fali‘. Miejsce Prus w polityce i kulturze NRD w latach 1945–1983”, 28.05.2008),
 • Piotra Geise (“Polska w świetle niemieckich przewodników turystycznych”, 9.03.2010),
 • Joanny Hytrek-Hryciuk (“Ludność niemiecka a żołnierze Armii Czerwonej (Radzieckiej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948”, 17.03.2010),
 • Beaty Michałek („Wpływ członkostwa Wielkiej Brytanii w Commonwealth na brytyjską politykę europejską w latach 1941–1964“, 31.05.2011),
 • Łukasza Jasińskiego (“Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich / Hitlerowskich w Polsce 1945–1989”).

Od 2014 roku prowadzę zajęcia na nowym kierunku utworzonym w Instytucie Historycznym U. Wr. Historia w przestrzeni publicznej / Public history (studia historyczne 2 stopnia). Stawiają sobie za cel przybliżenie różnego obchodzenia się z historią, od zagadnień związanych z pamięcią i polityką historyczną aż do obecności przeszłości w dyskursach medialnych, życiu codziennym.

Krzysztof Ruchniewicz

professor of modern history, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

Newsletter „blogihistoria”

Zamawiając bezpłatny newsletter, akceptuje Pan/Pani zasady opisane w Polityce prywatności. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.

Najnowsze publikacje

Więcej o mnie

Kontakt

Translate »