Wyniki konkursu

Przed kilkoma dniami ogłosiłem konkurs, w którym nagrodą jest książka znanego dziennikarza-niemcoznawcy, Bartosza Wielińskiego pt. „Źli Niemcy”. Autor wraz z wydawnictwem udostępnił osiem egzemplarzy książki. By ją otrzymać, należało odpowiedzieć na pięć pytań. Wcale nie były one, jak się okazało, takie proste. Ostatecznie wraz z red. Wielińskim chcemy nagrodzić trzy osoby.

Zważywszy na charakter bloga, postanowiłem od czasu do czasu występować do autorów i wydawców interesujących książek z prośbą o przekazanie kilku egzemplarzy dla czytelników moich tekstów. Na początek wybrałem świeżą publikację Bartosza Wielińskiego, znanego dziennikarza „Gazety Wyborczej“. Autor, jak i Wydawca książki zareagowali bardzo pozytywnie. Nie miałem zamiaru rozlosowywać książek, lecz przekazywać je czytelnikom jako nagrody w mini konkursach. Z red. Wielińskim zaproponowaliśmy pięć pytań. Jak się okazało, sprawiły one sporo trudności. Były to:

1. Wymień przynajmniej trzech dziennikarzy, publicystów, którzy przed 1989 r. wydali swe relacje z Niemiec i o Niemczech w formie książkowej?

2. W którym mieście w Polsce, roku i gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą noblistów ze Śląska, w tym Fritza Habera?

3. Jaki kryptonim miała operacja dywersyjna, którą oddział Otto Skorzeny’ego prowadził podczas ofensywy w Ardenach?

4. Który z reżyserów amerykańskich sportretował w jednym ze swych filmów Amona Götha, postać jednego ze zbrodniarzy opisanych w książce Bartosza Wielińskiego?

5. Ilu oskarżonych w głównym procesie norymberskim uniewinniono?

Poprawne odpowiedzi:

Ad. 1. (alfabetycznie) Julian Bartosz, Aleksander Bregmann, Wiesław Górnicki, Edmund Osmańczyk, Marian Podkowiński, Mieczysław Rakowski, Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec), Wilhelm Szewczyk, Ryszard Wojna… 

Ad. 2. We Wrocławiu, w gmachu głównym U. Wr., tablicę z nazwiskami noblistów związanych z uczelnią odsłonięto 15 listopada 1994 r. z okazji Święta Uniwersytetu,

Ad. 3. Operacja „Greif“,

Ad. 4. Steven Spielberg w filmie „Lista Schindlera“ i

Ad 5. Byli to: Hjalmar Schacht, Franz von Papen i Hans Fritzsche.

Książkę B. Wielińskiego pt. „Źli Niemcy” otrzymali:

Anna P. z Warszawy,

Mateusz M. z Wrocławia i

Marcin M. z Wrocławia.

Mam nadzieję, że kolejny konkurs już w nieodległej przyszłości. Nadchodzi jesień, tradycyjny okres targów książki. Z pewnością pojawią się na nich ciekawe propozycje także dla zainteresowanych problematyką niemiecką. Zwycięzcom pierwszego konkursu gratuluję, a wszystkich moich czytelników zachęcam do sprawdzania swej wiedzy o Niemcach i Niemczech przy okazji lektury bloga! Książka jest przecież zawsze miłym upominkiem…

Autor: Krzysztof Ruchniewicz

Historia najnowsza, badania i nauczanie, historia w przestrzeni publicznej, blog i ... / Zeithistoriker, Lehre und Forschung, PH, Blog und ...

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.