Temida w służbie Klio? Artykuł w „Kulturze Liberalnej”

„Do zmiany pamięci społecznej potrzebne są nie tyle kary, co kampanie edukacyjne …”

Szerzej patrz artykuł pt. „Temida w służbie Klio?” zamieszczony w „Kulturze Liberalnej, nr 264 z 28.01.2014.

Autor: Krzysztof Ruchniewicz

Historia najnowsza, badania i nauczanie, historia w przestrzeni publicznej, blog i ... / Zeithistoriker, Lehre und Forschung, PH, Blog und ...

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.