Raporty Kopernika

Już od ponad dziesięciu lat w Polsce i Niemczech działa Grupa Kopernika, gremium eksperckie złożone z historyków, politologów, publicystów, socjologów. 

Moderatorami grupy są od początku jej istnienia dr Kazimierz Wóycicki, pracownik naukowy Instytutu Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Dieter Bingen, dyrektor Deutsches Poleninstutut w Darmstadcie. Tematami spotkań są zawsze kluczowe zagadnienia sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Przykładowo w 2000 roku zajęto się bilansem relacji polsko-niemieckich w 10 rocznicę zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, w 2003 r. dyskutowano o stosunkach polsko-niemieckich po wojnie w Iraku i przed przystąpienie Polski do UE, rok później Grupa Kopernika zastanawiała się nad koniecznoścąi nowego zdefiniowania polsko-niemieckiego partnerstwa w UE dwudziestu pięciu państw. Nie stroniono też od zagadnień określanych jako szczególnie trudne i kontrowersyjne. W 2000 r. Grupa dyskutowała o rozwiązaniu problemów dóbr kultury, które wskutek wojny i późniejszych wydarzeń zmieniły swe lokacje, w 2001 tematem rozmów była społeczność polskojęzyczna w Niemczech, a 2003 r. poświęcono uwagę koncepcji Europejskiego Centrum przeciwko Wypędzeniom.

Wyniki dyskusji prezentowano następnie w postaci raportów. Były one wielokrotnie dyskutowane w mediach. Niestety, nie były one dotąd dostępne jako całość w wersji książkowej. Przed kilkoma tygodniami we wrocławskiej oficynie ATUT ukazały się raporty Grupy z lat 2000-2013.  

Członkowie Grupy pozwalają sobie żywić przekonanie, że ich wysiłek stanowi istotny wkład w rzeczowy dialog polsko-niemiecki, a wnioski i zaproponowane przez Grupę rozwiązania mogą i dzisiaj zachęcić do dalszej pogłębionej dyskusji i refleksji. Warto w tym kontekście przypomnieć fragment oceny Grupy z 2000 r. „(…) nie ma żadnego powodu do ‚katastroficznej’ wizji wzajemnych stosunków dwustronnych w obliczu wielu nowych zjawisk i ogromnej różnorodności stosunków polsko-niemieckich, co przejawia się w bardzo wielu dziedzinach. (…) Na każdy z poruszanych tu tematów można, w opinii uczestników ‚Grupy Kopernika’ znaleźć rozwiązania, jeżeli tylko podejdzie się do sprawy z obustronną dobrą wolą i weźmie pod uwagę stworzone w latach dziewięćdziesiątych solidne podstawy wzajemnego zaufania. Rozwiązania takie wymagają jednak wciąż ciągłego i intensywnego zaangażowania oraz wzajemnego uwzględniania publicznych dyskusji dotyczących spraw polsko-niemieckich w obu krajach”.
Autor: Krzysztof Ruchniewicz

Historia najnowsza, badania i nauczanie, historia w przestrzeni publicznej, blog i ... / Zeithistoriker, Lehre und Forschung, PH, Blog und ...

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.